• Standard Dublu

    For just 50 Euro

  • Single Standard

    For just 45 euro

Blog

Pentru mai multe informații cu privire la Oras / Ghid turistic și excursii vă rugăm să vă adresați la recepție.

Mănăstirea Căpriana - Moldova

Cînd în codri încep a înflori merii şi perii sălbatici, iar stejarii şi ulmii se acoperă cu scamă verde, către Mănăstirea Căpriana se îndreaptă, pe lângă pelerini, excursanţii şi bicicliştii. Această rută este populară printre bicicliştii moldoveni, în primul rînd, deaceea că nu e complicat să ajungi acolo şi e plăcut– 35 km de la Chişinău pe o şosea largă şi asfaltată, dea lungul căreia se întind păduri şi dealuri. În al doilea rînd, mănăstirea Căpriana – reprezintă una din curiozităţile istorice ale Moldovei şi unul din cele mai frumoase locuri, situat în inima codrilor bătrîni, unde copacii parcă se dau în lături, deschizînd o minunată vedere spre valea rîului Vîşnovăţ.

Mănăstirea e restaurată, pe deal a fost construită o platformă de vizitare. Vederea spre măreţul complex arhitectural, care se reflectă în apele rîului, impresionează, dar cu adevărat ţi se taie răsuflarea de la gîndul, că sălaşul a apărut în această luncă aproape şase sute de ani în urmă! Istoria mănăstirii – un lanţ de ridicări şi căderi – distrugeri şi reconstruiri a sălaşului.

O legendă poetică povesteşte că mănăstirea a fost construită la ordinul lui Ştefan cel Mare. Se spune că el, gonind tătarii din ţară, se întorcea prin pădurile dese şi a văzut o căprioară, urmărită de nişte vînători. Caprioara s-a întors către domnitor, parcă cerînd ajutor, şi din ochii ei trişti a căzut o lacrimă. Distingînd în această întîmplare un semn dumnezeiesc, după cum spune legenda, Ştefan cel Mare, a ordonat să fie lăsat în pace nobilul animal şi pe acel loc să fie construită o mănăstire, numind-o “Căpriana”. Documentele vechi (cartea domnească a dăruirilor ş.a.) mărturisesc că a fost construită mai înainte, pe timpul întăririi principatului moldovenesc între anii 1420 şi 1429 – pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun, bunicul lui Ştefan cel Mare. Iniţial acest bastion al creştinătăţii purta numele rîului Vişnâvăţ, la izvorul căruia a fost ridicat, iar denumirea „Căpriana” a apărut cu un veac mai tîrziu, deşi se leagă de numele primului egumen al mănăstirii – Chiprian, unul dintre primii poeţi şi scriitori-teologi ai principatului moldovean, despre lucrările căruia scrise în limba slavă veche noi cunoaştem. Mănăstirea se leagă de numele lui Ştefan cel Mare nu întîmplător. Pe timpul domniei sale, domnitorul a ridicat pe aceste locuri minunate construcţii, le-a reconstruit pe cele vechi, care au suferit de la gravul cutremur de pămînt, aducea daruri bogate şi accesorii bisericeşti mănăstirii. Din păcate, aceste biserici nu s-au păstrat , după cutremurul din 1471 a urmat distrugerea din 1516. În perioada anilor 1541-1546 pe timpul domniei lui Petru Rareş (Feciorul lui Ştefan cel Mare din afara căsătoriei) s-a reluat renovarea mănăstirii. Astfel, Petru Rareş pe locul vechii biserici a ridicat o copie elegantă a acesteia.

Pereţii din evul mediu au rezistat pînă în timpurile noastre. În veacul XVI mănăstirea a prosperat, la fel şi pe timpul lui Alexandru Lăpuşneanu. În timpul cercetărilor arheologice din anii 90 ai sec. ХХ , sub podeaua pronaosului şi clopotniţei au fost găsite 30 de morminte ale ctitorilor (personalităţi cunoscute protectori ai lăcaşului), inclusiv şi de pe timpul domnirii lui A. Lăpuşneanu. În prima jumătate a sec. XVII, ca urmare a dominaţiei otomane, mănăstirea era într-o stare deplorabilă. Apoi, a început o perioadă favorabilă pe cînd a venit la domnie Vasile Lupu, iar la sfîrşitul sec.XVII după devastările tătarilor mănăstirea iar a decăzut. Pe timpul războaielor ruso-turce sălaşul avea permanenta susţinere a p

uterii militare ruse, iar din 1813 mănăstirea devine centru eparhial al Basarabiei. În această perioadă mitropolitul Gavriil Bănulescu Bodoni ordonă să fie reparată biserica sf. Gheorghe şi să fie reconstruită biserica Adormirii Maicii Domnului. Cupolele, ridicate pe timpul lui Petru Rareş în stilul arhitecturii moldave vechi (sistem de arcade de m
Pe timpul primului război mondial mănăstirea este supusă Sfîntului Sinod din Sankt Petersburg, averea este transmisă Ministerului Averii de Stat, iar lucrurile cele mai preţioase sunt trimise în Rusia, de exemplu – Tetra-Evanghelia lui Petru Rareş, care a fost dăruită de el mănăstirii în 1545 – manuscris, înfrumuseţat de miniaturi, sub o copertă din lemn, acoperită cu argint aurit.ulte nivelele) au fost înlocuite cu altele noi, cu o cupolă cu opt colţuri, din ce considerent s-a mărit şi spaţiul interior. Biserica, păstrînd trăsăturile medievale şi combinîndu-le cu elemente ale arhitecturii ruse mai recente, şi astăzi rămîne monument de artă şi istorie de importanţă internaţională. Printre lucrurile sfinte ale mănăstirii – este şi mormîntul mitropolitului Gavriil Bănulescu -Bodoni din biserica Adormirii Maicii Domnului.

Următorul salt – lucrările de reconstrucţie a bibliotecii şi altele au început în anul 1919. Către 1938 componenţa mănăstirii includea 150 monarhi şi călugări, mănăstirea avea 30 ha de viţă de vie, 20 ha de livezi, 30 ha păduri, 3lacuri, 2mori,animale, păuni.

În anii celui de-al doilea război mondial biblioteca, arhiva au fost pierdute, s-a lipsit mănăstirea şi de o mare parte de pămînturi, însă rămînea singură mănăstire de bărbaţi deschisă în acele timpuri în Moldova – pînă în toamna anului 1962. Apoi a fost închisă şi aceasta şi în biserica Sf. Gheorghe, de exemplu, a fost un deposit.

La sfîrşitul anilor 80 mănăstirea Căpriana s-a întors la viaţa de cîndva, mai mult de atît – a devenit un adevărat simbol al renaşterii naţionale. Acum la mănăstirea Căpriana sunt 20 de călugări, şi în fiecare dimineaţă, la ora 4 se ţine liturghia. Pentru credincioşi în fiecare luni, miercuri şi vineri – au loc servicii divine şi se săvîrşeşte miruirea enoriaşilor.

National Museum of History

This museum is in the Chisinau, Moldavia’s capital city. It was founded in 1889 and it is the oldest museum in the country. It is divided in 2 parts, one dedicated to the flora and fauna of the country, and the other part dedicated to the customs and traditions of the Moldavian people. Thanks to Svetlana for the card.

Milestii Mici Winery

The Wine Collection of Milestii Mici (1.5 Mn bottles) is registered in the Guiness World Records for being the biggest in the world. Stretching for 250 kilometres (160 mi), the Milestii Mici cellar complex is also the largest in the world.

“Vila Iris”

Hotelul cu trei stele “Vila Iris” propune oaspeților săi toate condițiile necesare pentru o amplasare de confort. Hotelul este amplasat comod în zona de parc a orașului, este o alegere perfectă atât pentru businessmanii, care au venit În Moldova cu afaceri, atât și pentru personae care vizitează Moldova pentru odihnă și relaxare. O atmosferă liniștită, create în “Vila Iris”, nivelul înalt de deservire și personalul ospitalier permit savurarea clipelor aflării la noi. La dorință sunt organizate excursii În Moldova în beciuri de vinuri din Cricova, Mileștii Mici, locurile sfinte – biserici și mănăstiri. Oferim informație despre evenimentele culturale, care sunt petrecute în republica.

ThemeBox

AIT-Themes icon Twitter icon Facebook icon YouTube icon
Our Portfolio
open/close
Colors Settings
Background images
Font
Homepage Options
Our WordPress Themes